sk-Město duchů

14.10.2021

KALÁBRIE - památky a příroda jižní Itálie, Tyrhénské moře & Jónské moře

Podivný skalní útvar ve 250 m n m., který připomíná obří otevřenou ruku, se tyčí nad domy vesnice Pentedatillo (řecky "pente daktyloi" - pět prstů). Dnes již potřebujeme zapojit fantazii, abychom si pět prstů představili, protože část hory se bohužel již zřítila. Přesto pohled na skálu fascinuje a dává městu nádech tajemna. Toto nejfotografovanější místo v Kalábrii se stalo obětí administrativy. V polovině 60. let dvacátého století konstatovala civilní ochrana nebezpečí horského sesuvu, a tak musela být vesnice evakuována. Provincie Reggio patří k seismicky obzvláště ohroženým oblastem, a není zde žádné místo, které by v minulém století zůstalo ušetřeno zemětřesení - žádné kromě Pentedattila. A tak se místo brzy stalo atraktivním pro turisty. 

Původní obyvatelé se odstěhovali jen nedaleko a jejich potomci dnes město opět objevují a pečují o ně. Udržují a opravují některé domy a zejména kostely - Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo a kostel - Chiesa della Candelora (ze 17. století) V létě Pentedatillo hostí festival řecké kultury a festival krátkých filmů. Přesto je přezdívka Město duchů výstižná. Turisté sem nepodnikají nájezdy a tak se můžete procházet prázdnými uličkami, ve kterých kdysi běhaly děti, které plnily zvuky z řemeslných dílen a výkřiky obchodníků, a cítit pomíjivost světa. Hledět na širé moře a údolí, kde si místní pěstovali obživu a přemýšlet o životě, jaký tady měli.

Více o zájezdu do Kalábrie